TRÁCH NHIỆM CỦA KEOHAY.NET VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 

  • Khi quý khách truy cập KEOHAY.NET, Quý khách cần tuân thủ theo đúng quy định của web đưa ra. Tất cả thông tin của web chỉ cho tính chất tham khảo, web sẵn sàng cập nhật thay đổi mà không bắt buộc thông báo hoặc xác nhận tới quý khách. Để biết những sửa đổi mới nhất, quý khách hàng nên thường xuyên cập nhật web để biết thêm những thông tin thay đổi cần thiết.
  • KEOHAY.NET có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của web tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng sau khi có các thay đổi thì có nghĩa là chấp thuận các thay đổi.
  • Khi quý khách tham gia cùng KEOHAY.NET, quý khách sẽ cập nhật nhanh chóng, chính xác về tình hình của từng đội bóng. Cùng chia sẻ những thông tin hữu ích với bạn bè và người thân.
  • Hãy xem đây là nơi cùng giải trí, trải nghiệm và chia sẻ những kinh nghiêm soi kèo, cá cược.
  • Các quảng cáo, hay đường link thể hiện trên web dù miễn phí hay có phí đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm chúng tôi có quyền gỡ bỏ mà không phải hoàn phí nếu có.
  • Trong thời gian quý khách sử dụng dịch vụ, nếu có bất kỳ vấn đề về vi phạm bản quyền, quý khách có thể báo cáo đến chúng tôi.
  • Trong mọi trường hợp, KEOHAY.NET không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của quý khách, do các hành động sai lầm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.